Regulamin płatności

Regulamin płatności DotPay

  1. Pełna nazwa Firmy: A&G Dance Studio Grzegorz Pittner
  2. Usługa wykonywana przez firmę: Zajęcia Taneczne
  3. Informacje konsumenta: Dane które konsument pozostawia firmie A&G Dance Studio Grzegorz Pittner, będą używane tylko i wyłącznie w obrębie firmy w celu komunikacji oraz będą zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; konsument w każdej chwili ma prawo do zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz w razie jakichkolwiek uchybień ma możliwość do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego.
  4. Konsument ma obowiązek opłaty abonamentowej za usługi wykonywane przez A&G Dance Studio Grzegorz Pittner do 10-tego dnia każdego miesiąca w formie płatności gotówką bądź w formie przelewowej – DotPay.
  5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia drogą elektroniczną.